Lihavoitujen termien selitykset löytyvät: AY-sanakirjasta

Edunvalvontaketju silloin, kun kaikki ei mene niin kuin pitäisi

Jäsenen lähin edunvalvontahenkilö on oman työpaikan luottamusmies. Oman työpaikan luottamusmiehehen tiedot löytyy työpaikan ilmoitustaululta Järjestöt-kohdasta. Täm on se henkilö, johon otetaan ensimmäisenä yhteyttä kun jokin asia omassa työsopimuksessa mietityttää. Luottamusmies yrittää ensin hoitaa asian lähiesihenkilön kanssa. Jos ongelma ei silti ratkea hän ottaa yhteyttä yhdistyksen pääluottamusmieheen. Pääluottamusmiehellä on enemmän natsoja hoitaa sopimusten epäkohtia kuin "tavallisella" luotsikalla. Jos perinteiset voimakeinot: kiristys,uhkaus,  lahjonta ei toimi, pääluottamusmies ottaa avukseen JHL:n raskaamman kaluston: aluetoimisto, keskustoimisto.

Työpaikan luottamusmies valitaan kunkin työpaikan työntekijöiden keskuudesta. Asettuakseen ehdolle ja osallistuakseen valintaan, tulee olla JHL:n jäsen. Pääluottamusmies valitaan neljän vuoden välein. Kuka tahansa yhdistyksen jäsenistä voi asettua ehdolle ja osallistua valintaan.