Työehtosopimus

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön tyehtosopimus: TTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus: KVTES

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, TS