Lihavoitujen termien selitykset löytyvät: AY-sanakirjasta

Jäsenyys, mitä se on ja mitä sillä saa?

Joskus kuulee pohdittavan, "onko ammattiliiton jäsenyydellä mitään merkitystä? Onko se pelkkää rahan tuhlausta ilman, että saa tilalle mitään hyötyä?". Vastaus ensimmäiseen on: kyllä ja toiseen on: ei.

Rivijäsen ei tule aina ajatelleeksi, mitä ammattiyhdistyksen, ja liiton jäsenyys tarkoittaa käytännössä. Joskus tuntuu siltä, että mitään ei tapahdu. Jokin pieni porukka jossain tornissa päättää asioista kielellä, jota on vaikea ymmärtää.


Tässä jäsenyyden merkitys lyhyesti kerrottuna:

Ammattiyhdistyksen jäsenyys ei ole, tai ei tarvitse olla pelkkää jäsenmaksun suorittamista, jolla "ei saa mitään kivaa".

Yksittäisellä jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen asioihin vähintään kaksi kertaa vuodessa pidettävissä jäsenkokouksissa (Syyskokous pääsääntöisesti loka-marraskuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa). Jäsenkokous on yhdistyksen korkein päättävä elin. Näistä lähetetään jäsenille kokouskutsut yhdistyksen virallisen ilmoituskanavan kautta. Meidän yhdistyksellämme se on työpaikkojen ilmoitustaulu. Lisäksi voi olla ylimääräisiä jäsenkokouksia. Kaikki oman yhdistyksen ja liiton ajankohtaiset tiedot löytyy työpaikan ilmoitustaululta "järjestöt"-kohdasta. Syyskokouksessa esitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, sekä talousarvio. Osallistumalla tähän kokoukseen jäsen pääsee vaikuttamaan siihen hyväksytäänkö vai hylätäänkö nämä suunnitelmat. Kevätkokouksessa tarkistetaan edellisen vuoden toiminta: mitä tehtiin ja paljonko se maksoi. Kaikki nämä tiedot löytyvät Taloudenhoitajan kokoamasta Tasekirjasta, jonka tarkastaa Yhdistyksen toiminnantarkastajat (jäsenistön syyskokouksessa valitsemat). Mikäli tominta on ollut suunnitelmien mukaista, ehdottavat toiminnantarkastajat yhdistyksen hallitukselle vastuuvapauden myöntämistä

Toimintavuoden aikana yhdistyksen tärkeitä päätöksiä tekee yhdistyksen hallitus yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan kanssa. MUTTA sekä hallituksen että puheenjohtajan valitsee yhdistyksen jäsenistö. Hallitus ja yhdistyksen puheenjohtaja valitaan kahden vuoden välein kaikille jäsenille avoimessa syyskokouksessa. Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi ehdottaa toista yhdistyksen jäsentä hallitukseen tai yhdistyksen puheenjohtajaksi.  

> ELI, jos jäsenen mielestä hallitus tekee huonoja päätöksiä, on hän itse osana jäsenistöä valinnut huonon hallituksen. Asian voi yrittää korjata kun seuraavassa jäsenkokouksessa esitellään seuraavan vuoden suunnitelmat, ja kun hallitusta seuraavan kerran muodostetaan.

Sääntömääräisten jäsenkokousten välilläkin jäsen pystyy vaikuttamaan yhdistyksen päätöksiin. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä  hallitukseen tai yhdistyksen puheenjohtajaan.

Vaikutusmahollisuudet edunvalvontaan omalla työpaikalla on kuvattu: Edunvalvonta -> Kun pomo viilaa linssiin


Tarkista jäsenen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut JHL-säännöistä (pdf)